Home

Is uw Wmo-aanvraag door de gemeente afgewezen?
Wij verzorgen uw bezwaar (gemeente) en beroep (bestuursrechter): geringe kosten!

De Wmo-adviseur:
Advies bij Wmo-procedures: voorzieningen en (woning)aanpassingen.

Zonder wachtlijsten en direct advies over uw slagingskansen voor aanvragen of bezwaar en beroep. Vrijwel altijd volledige vergoeding van uw kosten, door middel van een toevoeging! Wij verhalen onze kosten bij gemeenten. Zorgnetwerk Noord-Holland is een ongesubsidieerde en onafhankelijke organisatie voor belangen van burgers.

De Wmo is bedoeld voor het leveren van maatwerk aan burgers.
Accepteer niet zomaar een standaardvoorziening van de gemeente.
Wij adviseren, onderhandelen, en doen bezwaar en beroep.
Uw Wmo-aanvraag wordt afgewezen?
We bieden hulp bij bezwaar en/of beroep tegen een Wmo-besluit van de gemeente.
We voeren de gehele procedure voor u uit.
Vaste tarieven en vooraf duidelijkheid over de kosten.
Zorgnetwerk Noord-Holland biedt bedrijven STOPVERZUIM.NL.
De multidisciplinaire aanpak die zorgt voor minder verzuim en lagere kosten.
Ziekte overkomt je, maar verzuim is een keuze.